Plánování

Nejdůležitější je analýza oblasti / prostředí, jakož i přání a představy klienta.

Při upřesňování projektových záměrů nabízíme našemu klientovi 3 varianty.

ZA PRVÉ:
Výběr z hotových prvků, které můžete vidět na této stránce, ke kterým Vám umíme okamžitě poslat hotové technické (CAD) výkresy, které můžete ihned použít do Vašeho stavebního projektu.

ZA DRUHÉ:
Je tvorba nových originálních nebo tematických dětských hřišť.
Zde je důležité přesně specifikovat Váš rozpočet a představu dětského hřiště.
Po podepsání smlouvy jsou nejdříve vytvořeny prvotní náčrty, vizualizace (pokud je nutná) a následně technické výkresy pro zadání do výroby.

ZA TŘETÍ:
Kombinace prvního a druhého bodu.

Barevná úprava dětského hřiště je věcí dohody a umíme ji připravit na míru podle představ zákazníka.

V případě, že byste měli zájem o dětské hřiště bez nátěru, můžete na něj získat slevu až 20%. Hřiště bez nátěru sice časem zešedne, no jádrové akátové dřevo odolá povětrnostním vlivům i tehdy, když není ošetřeno nátěrem.